Residence

Residence

Pomocí residencí si můžete účinně ochránit své stavby a věci. Pokud nechcete o nic na serveru přijít, je nutné residenci pečlivě vytvořit. Ještě před začátkem jakékoli stavby jste povinni si residenci vytvořit. Residence nefungují u parcel, ty mají automatickou ochranu.

Vytvoření residence:

  1. opatřete si dřevěnou sekeru (například na /obchod)
  2. označte levým kliknutím myši jeden roh a pravým kliknutím druhý roh oblasti, kterou chcete ochránit (oblast může být max 150×150)
  3. napište příkaz /res select vert (rozšíří od bedrocku až do nebe)
  4. napište příkaz /res create <název_residence> (název si můžete zvolit libovolný)
  5. hotovo! pokud jste postupovali správně, máte oblast ochráněnou :)

Přidání hráče do residence:

Pokud chcete dát všechna povolení, která máte i vy, například vašemu kamarádovi proveďte příkaz /res pset <název_residence> <jméno hráče> trusted t.

Toto oprávnění můžete také kdykoli zrušit příkazem /res pset <název_residence> <jméno hráče> trusted f.
POZOR! Toto povolení dávejte jenom lidem, kterým na 100% věříte! Pokud chcete hráčovi povolit pouze určité věci v residenci využijte vlajky (více dole).

Vlajky:

Pomocí vlajek (jejich seznam naleznete níže) můžete v residenci povolit nebo zakázat určité věci.
Buď pro všechny hráče nebo i pouze pro určitého hráče.
NYNÍ LZE NASTAVOVAT JEDNODUŠE POMOCÍ MENU PŘÍKAZEM /RES SET
/res set <název_residence> <vlajka> t - povolí vlajku v residenci pro všechny hráče
/res set <název_residence> <vlajka> f - zakáže vlajku v residenci pro všechny hráče
/res pset <název_residence> <jméno_hráče> <vlajka> t - povolí vlajku v residenci pro určitého hráče
/res pset <název_residence> <jméno_hráče> <vlajka> f - zakáže vlajku v residenci pro určitého hráče

Seznam vlajek:
build - možnost pokládat a ničit bloky v residenci
place - možnost pokládat bloky v residenci
destroy - možnost ničit bloky v residenci
use - možnost využívat tlačítka, páčky, apod.
container - možnost otevírat truhly, pece, dveře, atd.
pvp - možnost bojovat v residenci (ovlivňuje také fungování házecích elixírů)
tp - možnost teleportovat se k residenci
ignite - možnost zapálit oheň v residenci
animalkilling - zabíjení zvířat v residenci
firespread - šíření ohně v residenci
bucket - používání kyblíku v residenci
flow - tekoucí láva a voda
lavaflow - tekoucí láva
waterflow - tekoucí voda
creeper - bouchání creeprů
monsters - spawnování příšer v residenci
animals - spawnování zvířat
piston - pistony v residenci
diode - používání reapetru
lever - používání páčky
button - používání tlačítka
door - používání dveří
table - používání pracovního stolu
enchant - používání kouzelného stolu
brew - používání varného stojanu
bed - používání postelí
cake - jedení dortu
note - cinknutí notebloku
vehicledestroy - zničení vozíků
shear - stříhání ovcí
leash - vyvedení mobů z residence
keepexp - xp po smrti zůstanou
keepinv - věci v inventáři po smrti zůstanou
enderpearl - teleportace pomocí enderperel
iceform - tvorba ledu
riding - jízda na koni nebo oslovi
snowball - odhazování pomocí sněhových koulí
day - den navždy
night -noc navždy
sun - slunečné počasí navždy
rain - déšť navždy